Borger nr. 10.000 har været til helbredstjek, et nyt hjerteteam har set dagens lys, forskningsprojekter er påbegyndt og afsluttet og nye tal vidner om stor succes med behandling af overvægtige børn og unge. Det er nogle af de begivenheder og resultater, Randers Sundhedscenter kan se tilbage på fra året der gik
 
Traditionen tro kan Randers Sundhedscenter se tilbage på et år med masser af nye tiltag, resultater og passerede milepæle.
2016 har blandt andet budt på et gennembrud inden for behandlingen af overvægtige børn og unge.
”I efteråret fik vi en fantastisk nyhed med midtvejsrapporten fra overvægtsprojektet, som vi driver i samarbejde med tre andre kommuner og Regionshospitalet Randers. Tallene viste, at 83 procent af deltagerne taber sig i løbet af ét år, og det lover rigtig godt for det fremtidige arbejde med overvægt blandt børn og unge,” siger leder af Sundhedsplejen, Anne Lise Buus Nielsen.
 
Fokus på forebyggelse og mental sundhed
En af visionerne for Randers Sundhedscenter er at være i front med forebyggelse og sundhedsfremme, og i den sammenhæng har enheden for sundhedsfremme passeret en milepæl i året, der er gået:
”I foråret kunne vi fejre, at vi har udført helbredstjek på over 10.000 borgere via forsknings- og forebyggelsesprojektet Tjek dit Helbred. De mange helbredstjek har givet os mulighed for at tilbyde borgerne forskellige forløb for at fremme både fysisk og mental sundhed,” siger Susanne Bækgaard, leder af Randers Sundhedscenter.
For eksempel bliver der i 2017 oprettet et hold for borgere, der har problemer med overspisning. Populære hold som Tjek på Trivslen og Tjek på livsstilen fortsætter også i 2017.
Der findes også mange tilbud i Randers Sundhedscenter for borgere, der ikke har været igennem et helbredstjek – blandt andet fortsætter den populære foredragsrække om mental sundhed i 2017. Man kan tilmelde sig på sundhedscenterets hjemmeside under ”Vidunderlige hverdag”.
 
En populær samarbejdspartner
Randers Sundhedscenter er fortsat en attraktiv samarbejdspartner for forskere inden for sundhedsområdet. I løbet af sundhedscenterets levetid har centerets fagfolk samarbejdet med forskere og studerende fra tre af landets universiteter, VIA University og Tandlægeskolen i København.
”I løbet af 2016 har vi blandt andet samarbejdet med studerende fra Aalborg Universitet om Tandplejens digitale bookingsystem. Det betyder rigtig meget for os at bidrage til studie og forskning, fordi vi gerne højne og kvalificere fagligheden – både her i sundhedscenteret og på landsplan” siger Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune.
2017 byder blandt andet på et nyt forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og rehabiliteringsenheden om sundhedskompetencer hos mennesker med hjertekarsygdom.
 
Et nyt hjerteteam
Fra 1. januar 2017 skal alle kommuner i Region Midt varetage den fulde rehabiliteringsopgave efter udskrivelse af patienter med hjertekarsygdomme; en opgave, der før blev varetaget af regionen.
Derfor har Randers Sundhedscenter etableret et helt nyt hjerteteam, som består af fysioterapeuter, en ergoterapeut, en diætist, en rygestoprådgiver, en sexologisk rådgiver, samt af en sygeplejerske med 20 års erfaring inden for hjertesygdomme og rehabilitering.
”Vi har allerede modtaget flere personer med hjertekarsygdom til rehabilitering i det nye hjerteteam og vi er positivt overrasket over hvor mange, der henvises og hvor mange, der takker ja til rehabiliteringstilbuddet. Hjerteteamet er klar til at løfte opgaven,” siger udviklingsfysioterapeut i Rehabiliteringsenheden, Sanne Palner.