Forslaget om et 112-førstehjælperkorps på Mols er blevet sendt til udvalgsbehandling.

Det er direktøren for Beredskab og Sikkerhed ‘Randers-Favrskov-Djursland’, der har gjort Region Midtjylland opmærksom på muligheden, hvor det er tanken at lave et førstehjælperkorps af frivillige brandmænd fra stationen i Knebel.

Baggrunden er at udrykningslægefunktionen på Mols fortsat ikke kan besættes.

Politikerne i regionens forretningsudvalg har besluttet at sende sagen til videre behandling i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet.