Når Velfærdslisten onsdag 19. april kl. 19.00 fortsætter sin række af borgermøder på Underværket, er en af oplægsholderne hentet langvejs fra. Det er nemlig den tidligere formand for Børnerådet, samfundsdebattør, forfatter og direktør for Huset Zornig, Lisbeth Zornig

Borgermødets tema er nemlig denne gang ”Hvordan forbedrer vi forholdene for udsatte børn og familier?”

“Vi er mægtig glade for, at Lisbeth Zornig har stillet sig til rådighed som oplægsholder. Hun har jo nærmest beskæftiget sig med dette tema hele sit liv. Først som barn i en udsat familie på Lolland og siden som voksen som henholdsvis formand for Børnerådet og samfundsdebattør, så hun er på godt og ondt en af hverdagens eksperter på dette område”, konstaterer Velfærdslistens sekretær, byrådskandidat Henrik Hald, der har stået for kontakten til Lisbeth Zornig.

Foruden den tidligere børnerådsformand vil der være to andre oplægsholdere, nemlig formanden for styregruppen af plejefamilier i Randers, Palle Berthelsen, og kredsformand for Socialpædagogernes Landsforbund i Østjylland, Gert Due.

“Vi havde håbet, at også formanden for børn- og skoleudvalget, Anders Buhl Christensen, eller en anden fra Venstre ville være kommet med et oplæg, men de har desværre meldt fra. Vi er dog sikker på, at vi med de tre andre oplæg vil få et særdeles kvalificeret udgangspunkt for den efterfølgende drøftelse mellem de fremmødte”, fastslår Henrik Hald.

Forslag samles
Borgermøderne, som Velfærdslisten nu har arrangeret et dusin af, er bygget op, så der efter de indledende oplæg er muligt for alle, der deltager i borgermødet, at komme til orde. Borgermøderne er blevet rost af både politiske modstandere og sympatisører for at være præget af en meget imødekommende og lyttende stemning, så også deltagere, der normalt ikke tager ordet i større forsamlinger, får mod til at komme med deres bud.

“Formålet med borgermøderne er at give alle borgere i Randers Kommune mulighed for at komme med deres visioner på de områder, som især interesserer den enkelte, og dermed få direkte indflydelse på den politik, der skal føres her i kommunen efter næste byrådsvalg. Derfor er der ingen, der risikerer at få deres forslag “skudt ned”. Det kan naturligvis blive kommenteret, og måske også imødegået af andre deltagere, men alt foregår på en anerkendende måde. Det er borgerne i Randers Kommune, som skal bestemme udviklingen. Ikke hverken et snævert byrådsflertal eller forvaltningscheferne”, fastslår Henrik Hald.

Forslagene, der fremkommer på borgermøderne, vil senere blive samlet i et papir, som alle kan få et eksemplar af.