Borgmester Claus Omann Jensen (V) har ikke ønsket at forklarer yderligere til C La Cours skoles klage over miljøvurderingen af projektet med en Hal 4. Klagen kommer i kølvandet på vedtagelsen af den nye lokalplan for projektet, der blev vedtaget af Byrådet 22. maj og offentliggjort 31. maj

 

I en mail til borgmesteren bad Din Avis om en kommentar til klagen fra C La Cours Skole og borgmesteren svarer:

“Forvaltningen mener, at der er lavet en korrekt sagsbehandling. Derfor afventer vi nu svar fra klagenævnet. Jeg har ikke yderligere kommentarer inden da”.

Dansk Folkeparties Frank Nørgaard der er formand for Miljø- og Teknikudvalget har ikke læst klagen, men har svært ved at forestille sig at noget ikke er forgået efter bogen.

“Hvis der er det, giver det da stof til eftertanke”, siger han kort.

Borgmester Claus Omann Jensen er ophavsmand og en varm fortaler for en Hal 4 ved Arena Randers, selvom der har været kritiske røster omkring projektet, da flere politikere ikke mener at projektet er bæredygtigt.

Kilder tæt på Din Avis fortæller da også, at kritiske Venstre folk er blevet bedt om at rette ind efter borgmesterens ønske om en Hal 4.

 

Afventer klage

I en klage dateret 26. juni ønsker C La Cours Skole at klagen behandles med opsættende virkning. Klagen er sendt til Planklagenævnet i Viborg og omhandler hele processen omkring miljøvurderingen af de gener, der vil være forbundet med etableringen af en ny hal på arealet foran Arena Randers – lokalplan 637.

Skolen stiller sig uforstående overfor, hvordan en screening for væsentlig indvirkning på miljøet med udgangspunkt i et bredt miljøbegreb kan gennemføres uden direkte kontakt til en skole med 434 børn og 45 ansatte, som dagligt befinder sig mindre end fem meter fra lokalplanens område.

Skolen er ikke blevet inviteret til møde med kommunen som miljøgenerne med øget trafik af lastbiler og busser, der vil holde i tomgang.

Kommunen vurderer at det ikke vil have indvirkning på skolens elever eller personale, da mest aktivitet vil ske udenfor skolens åbningstid. Dette er skolen dog ikke enig i. De skriver i et svar til kommunens kommentarer til klagen at skolen bliver benyttet også udenfor normal skolegang – det vil sig i eftermiddags, aften og weekendtimerne.

Byrådets politikere bliver orienteret om klagen ved byrådsmødet 4. september.