Der er fremgang for Vestjysk Bank med afdeling i Randers og Hadsten.

Banken fik i første halvår et resultat efter skat på 108 mio. kr. mod 10 mio. kr. i samme periode sidste år.

Set i forhold til 1. halvår 2016 vidner resultatet om øgede basisindtægter, et lavere omkostningsniveau samt et faldende nedskrivningsbehov, særligt i relation til bankens landbrugskunder.