Registreringen af bevaringsværdige bygninger i Syddjurs Kommune er nu afsluttet.

I alt er 488 bygninger p.t. vurderet at være bevaringsværdige med en bevaringsværdi på mellem 1-4.

Ejerne af de bygninger, der er vurderet at være bevaringsværdige vil senere blive indbudt til et borgermøde.

Her vil de blive orienteret om registreringen, og hvilke muligheder der er for at søge råd og vejledning – og ikke mindst – mulighederne for at søge økonomisk tilskud til udvendige forbedringer.