Favrskov Kommune har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på dagpasningsområdet.