Region Midtjylland har nedsat et nyt udvalg, som skal sætte fokus på multisygdom, og udpege indsatsområder til en handleplan for området.