Der bliver taget en ny metode i brug over for ulovlig bilkørsel i Randers Midtby.