Det har givet et godt udbytte, at oprette løntilskudspladser i Randers Kommune.