Staten tager sig god tid, når grundvandsforholdene i Syddjurs skal undersøges, og det betyder, at kommunen må vente med at udlægge områder til erhverv.