Skejby Sygehus har konstateret et betydeligt forhøjet niveau af den farlige legionella-bakterie i sygehusets varmtvandssystem. Bakterien smitter gennem vand og kan føre til en ondartet lungebetændelse, den såkaldte legionærsyge, og rammer ofte folk, der i forvejen er svækket på helbredet.