DBUs appeludvalg har afvist at behandle en anke fra Randers FC. Ifølge DBU er Randers FC ikke part i sag om kontraktforhold mellem Lyngby Boldklub og Kim Aabech. Lyngby blev tidligere på måneden idømt en misbilligelse samt en bøde på 75.000 kroner for at have bragt fodboldspillet i miskredit.Randers FC indbragte disciplinærudvalgets afgørelse for DBUs appeludvalg i håb om at Lyngby ville blive dømt som taber af samtlige de turneringskampe, som Kim Aabech havde spillet på Lyngby Boldklubs superligahold efter den 5. december.DBUs appeludvalg har i dag afvist Randers FC?s klage med den begrundelse, at klubbens interesse i sagen udelukkende knytter sig til følgevirkningen af den sanktion, som Lyngby Boldklub kan idømmes.Appeludvalget finder på den baggrund ikke, at Randers FC kan anses som part i sagen.