Der går bedre med at få udbud og efterspørgsel på dagpasningsområdet i Favrskov Kommune til at hænge sammen.