Den demografiske udvikling i Norddjurs Kommune, har fået kommunen til at igangsætte en analyse af, hvilken effekt den udvikling har.Ifølge kommunens befolkningsprognose så vil antallet af erhvervsaktive borgere falde med knap 11 procent frem mod 2019, det svarer til et fald på godt 2.500 personer.Analysen skal belyse, hvilken effekt den udvikling har på udgifterne til for eksempel dagpenge, kontanthjælp og førtidspension.Analysen blev påbegyndt i år og skal justeres i løbet af første halvår 2012.Resultatet af analysen ventes behandlet på arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni næste år.