Randers Kommune er en af de kommuner i Region Midtjylland, der har den højeste andel af førtidspensionister. Godt otte procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder er på førtidspension. Kommunens arbejdsmarkedsudvalg får en orientering om udviklingen i morgen. Heraf fremgår det at de to hyppigste årsager til tildeling af førtidspension er psykiske problemer og lidelser i bevægeapparatet. De to sygdomskategorier udgør tilsammen 68 % af grundlaget for tildeling af førtidspension. I de senere år har specielt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande og unge under 30 år fået tildelt førtidspension.