Da Beskæftigelsesregion Midtjylland for et år siden iværksatte en indsats for at skaffe aftaler til voksenlærlinge, var målet at finde plads til 200 lærlinge. Men det er gået langt over forventning. Det er nemlig lykkedes at finde lærepladerser til 409 voksenlærlinge, og en femtedel af dem er indgået med virksomheder i den kriseramte byggebranche. Som voksenlærlingeordningen er i dag, kan der opnås tilskud til voksenlærlige i to år. Det vil den nye beskæftigelsesminister Mette Frederiksen hæve til fire år for voksenlærlinge mellem 25 og 30 år.