Der er nu opstillet en grænseværdi for den lavfrekvente støj fra vindmøller.Miljøministeriet har sat en grænseværdi på 20 dB, som nu sendes i høring.Og det gør lokalpolitikernes arbejde nemmere, vurderer formanden for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, Kasper Fuhr Christensen.Grænseværdien på 20 dB svarer til grænsen for lavfrekvent støj fra industrivirksomheder i aften- og nattetimerne.