Syddjurs Kommune er klar til at investere penge i en ny færgerute mellem Skødshoved og Aarhus. Sagen har netop været drøftet i Udvalget for natur, teknik og miljø, hvor projektet blev principgodkendt. Samtidig indstiller udvalget at der tages 200.000 kroner fra kassen til teknisk rådgivning så der nu kan laves et færdigt projekt.Projektet kræver en del anlægsarbejde på Skødshoved havn, hvilket skønnes at koste halvanden million kroner.Færgeruten skal betjene Skødshoved, Mårup på Samsø og Aarhus.