Randers Kommune oplever som mange andre kommuner et stigende pres på socialområdet.Tidligere på året blev der bevilget ekstra fem millioner kroner til handicapområdet, hvilket betød at man er kommet af med begyndende ventelister.Men behovet for støtte har været stigende de seneste år, og fortsætter udviklingen bliver det i fremtiden dyrt at undgå ventelister.Derfor har Randers Kommune nu sendt et brev til Kommunernes Landsforening om at se på sagen.