En friskole i Romalt har efterhånden været på tale i nogen tid. Der har været en del udfordringer med hensyn til adresse og økonomi, men Romalt Friskole er nu en realitet, og den er klar til skolestart i august 2012 for de ca. 50 elever, der i skrivende stund er indskrevet