Syddjurs Kommune har planer om at etablere en videnpark i et erhvervsområde ved Følle. Videnparken skal i første omgang bestå af et byggeri på 2.500 kvadratmeter med mulighed for en betydelig udvidelse, hvis projektet bliver en succes. Det forventes at videnparken kan udleje lokaler til op mod 15 iværksættervirksomheder indenfor videnerhverv.Det er tanken at der kan indgås flere strategiske samarbejder – blandt andet med Aarhus Universitet og iværksætterhuset i Kolind.