Norddjurs Kommune skal nu i gang med at lave beregninger på, hvad det vil koste, at forlænge den kommende letbaneforbindelse frem til Grenaa Havn.Letbanesekretariatet, der er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Staten og en række østjyske kommuner er i gang med at projektere den kommende letbane, og herunder grenaabanen frem til Grenaa Station.Norddjurs Kommune ønsker imidlertid at banen skal videreføres til Grenaa Havn ad den eksisterende banetracé.Kommunalbestyrelsen behandler i morgen en ansøgning om 50.000 kroner til udarbejdelse af et anlægsoverslag for forlængelsen.