Socialpædagogernes Landsorganisation har udarbejdet en “hvidbog”, der belyser udviklingen på det specialiserede socialområde siden kommunerne tog over efter amterne.Hvidbogen har været behandlet i Randers Kommunes Socialudvalg, og det har foranlediget Beboerlistens Lone Donbæk Jensen til at stille en række spørgsmål til det kommende byrådsmøde.I hvidbogen påpeges en generel tendens til, at der er sket et markant fald i udsatte børn, der får plads på en døgninstitution, og Lone Donbæk ønsker blandt andet at få belyst, om den tendens også gælder i Randers Kommune.Hvidbogen beskriver blandt andet med afsæt en en rapport fra CASA, at det koster 1,8 millioner kroner at vende et dårligt liv til et godt, og at samfundet tjener tre gange så meget, hvis indsatsen lykkes bare hver anden gang.