Den kommende østjyske letbane skal videreføres fra Grenå Station og ned til Grenå Havn. Det er der et politisk ønske om i Norddjurs Kommune. Letbanesekretariatet, der er et samarbejde mellem Region Midtjylland, staten og en række østjyske kommuner, ønsker dog ikke at det korte stykke skal indgå i den øvrige projektering af letbanen. Der er derfor behov for, at Norddjurs Kommune selv gennemfører en projektering.Sagen behandles i kommunalbestyrelsen i dag, og det indstilles at der bevilges 50.000 kroner så man kan få lavet et overslag over, hvad det vil koste.