I dag indvier Fødeafdelingen på Regionshospitalet Randers et nyt familieafsnit med plads til 10 familier. Her kan nybagte familier i rolige og trygge omgivelser hvile og lære barnet at kende, inden de kan tage hjem efter nogle dage.Den nye afdeling skal afløse dele af det tidligere patienthotel, der blev nedlagt i forbindelse med en større omorganisering af hele hospitalet.Hermed kan førstegangsfødende med en normalt fødsel fortsat tilbydes to dages barselsophold efter fødslen.