En debat om rygning ved det nye Randers Naturcenter ved Gudenå blev i denne uge videreført i kommunes økonomiudvalg. Ifølge oplægget til ordensregler skulle al rygning – også udendørs – være forbudt blandt andet af hensyn til de mange børn som kommer til at opholde sig på stedet. Et flertal i miljø og teknikudvalget mente dog at rygning skulle være tilladt udendørs, og nu er det følsomme emne så blevet drøftet i økonomiudvalget.Herfra indstilles det nu at rygning på Randers Naturcenter skal ske på et afskærmet og afgrænset område.