Ind- og udmeldelser af kommunens forskellige institutioner i Favrskov Kommune foregår nu helt digitalt. Borgerne har taget de digitale løsninger til sig og bruger dem flittigt.Digital ind- og udmeldelse gælder på dagpleje, vuggestuer bønehaver, SFO’er og ungdomsklubber.Den digitale løsning er hjulpet på vej af en kampagne, der omfatter postkort og plakater.Når det drejer sig om dagpleje, vuggestue og børnehave, hedder det dog ikke “indmeldelse”, men “opskrivning på venteliste”, men bortset fra det, så foregår det som de andre steder helt digitalt.