Forhandlingerne mellem Vestas og det forhandlingsudvalg, der blev nedsat i forbindelser med de forestående fyringer er nu afsluttet, og dermed er der sat adresse på fyresedlerne.Det betyder blandt andet, at det ligger fast, at der fyres 53 medarbejdere i Hammel, 20 i Randers og 29 i Aarhus.De 174 fyringer, der sker i Danmark fordeler sig med 133 funktionærer og 41 timelønnede.Ifølge tidligere udmeldinger nedlægges der på globalt plan 700 stillinger.