Et projekt rettet mod sygemeldte forsikrede ledige har foreløbig vist gode resultater.Jobcenter Randers iværksatte projektet 1. januar sammen med jobcentrene i Norddjurs og Favrskov.Og evalueringen efter tre måneder viser, at de sygemeldte tager aktivt ansvar for deres situation, og at de selv er gået igang med at undersøge deres muligheder på arbejdsmarkedet.De sygemeldte selv er positive overfor projektet, fordi de føler at de bliver lyttet til, og at de får støtte til at finde løsninger, som kan bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet.Målet er at nedbringe antallet af ledige på sygedagpenge med 20 procent, men om den målsætning nåes, er endnu for tidligt at sige.