Regionsrådet for Region Midtjylland fik i går forelagt en afrapportering vedrørende det status for den præhospitale indsats, og i den forbindelse kom også placeringen af lægebilen på Djursland op.Tidligere Grenaa-borgmester Gert Schou beklagede de følelser, der i øjeblikket er på spil mellem nord og syd på Djursland, men han gjorde det klart, hvad hans holdning til placeringen er.Han mener at lægebilen fortsat skal holde i Grenaa på grund af etableringen af nye store arbejdspladser i byen, men han er også godt klar over, at den holdning ikke gør ham populær i Syddjurs Kommune.