Regionsrådet behandlede i denne uge en evaluering af forsøget med akutlægehelikopter.Under debatten slog den konservative Ove Nørholm fast, at der med det antal liv akutlægehelikopteren har reddet, skal mere end almindelig politisk mod til at standse ordningen.Han påpegede dog ét problem, som der skal findes en løsning på, nemlig manglende landingspladser.