I Mariagerfjord Kommune er en borgerforening kommet med en uforbeholden undskyldning for fældning af et træ, og håber nu at kommunen vil trække en politianmeldelse i sagen tilbage.I oktober sidste år anmeldte Mariagerfjord Kommune til politiet, at der var sket fældning af et gammelt kastanjetræ midt i Astrup. Fældningen var øjensynligt sket i løbet af en weekenden, og træet var kørt bort.Kommunen har nu fået en henvendelse fra Astrup Borgerforening, hvoraf det fremgår, at borgerforeningen er ansvarlig for hærværket og tyveriet. Foreningen giver en uforbeholden undskyldning for den ulovlige fældning og håber, at sagen kan lukkes.I dag skal Udvalget for Teknik og Miljø drøfte om politianmeldelsen skal fastholdes og om der skal rejses et erstatningskrav.