Lægeforeningen går nu ind i debatten om gebyrer for aflyste behandlinger på hospitalerne.Region Midtjylland vil i lighed med Region Syddanmark som et forsøg indføre gebyrer, hvis patienter udebliver fra en planlagt behandling.Det har fået Region Midtjylland til at overveje, om også sygehusene skal betale erstatning til patienten, hvis det er dem, der aflyser en behandling.Men det modsætter Lægeforeningen sig. De påpeger, at sygehuse under visse omstændigheder er nødt til at prioritere mellem opgaverne. Lægeforeningen er i øvrigt også imod at patienterne skal betale gebyrer for at glemme aftalt behandling.