Siden 2008 har Randers Kommune arbejdet på at digitalisere affaldet i kommunen.Det har nu resulteret i, at borgerne via nettet kan bestille afhentning af affald, når de har tid. Ikke mindst på storskralds-området har digitaliseringen allerede båret frugt. Nu kører bilerne nemlig kun rundt, der hvor der er storskrald at hente, og det har betydet store besparelser.Ikke blot har man kunnet nedsætte taksten for afhentning af affald med 25 procent. Samtidig har man også kunnet hæve antallet af afhentininger fra seks til 10 om året.