Den aftale som i weekenden blev indgået mellem regeringenog regionerne om regionernes økonomi i 2013 har ikke ligefrem skabt jubelstemning i Region Midtjylland. Fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen mener, at detmidt i en international økonomisk krise var både forståeligt og forventeligt, at det endte med en meget stram aftale.Hun er dog skuffet over at aftalen er fuld af kontrolforanstaltninger, hvor der lægges op til stram kontrol af regionernes økonomistyring.Bente Nielsen glæder sig over, at aftalen giver plads til, at de tre store sygehusbyggerier i hhv. Aarhus, Gødstrup og Viborg fortsætter som planlagt. Hun glæder sig også over, at aftalen har som mål at sidestille psykisk sygdom med fysisk sygdom.