Initiativgruppen Dit Barns Fremtid langer i hårde vendinger ud efter Randers Byråds håndtering af spørgsmål, stillet til byrådets åbne spørgetid.Initiativgruppen har hen over foråret stillet en lang række spørgsmål om blandt andet inkludering i folkeskolen, men de føler, at de enten slet ikke har fået svar eller har fået, hvad de betegner som “ikke-svar”Blandt andet stillede man en række spørgsmål til byrådsmødet den 23. april. Her fik de løfte om, at de ville modtage et skriftligt svar fra forvaltningen. Det svar har gruppen endnu ikke modtaget.Gruppens talsmand Camilla Korshøj kalder de manglende svar for “et demokratiks problem”.