Mange landmænd har kontaktet deres kommune i forbindelse med randzoneloven, og det gælder også i Mariagerfjord Kommune. Men det er ikke kommunerne, der skal udpege randzoner.Derfor har Kommunernes Landsforening sammen med Naturstyrelsen og Naturerhvervstyrelsen lavet et informationsbrev til kommuner og landmænd. Loven om randzoner træder i kraft den 1. september. Det betyder, at der skal udlægges randzoner på op til 10 meter omkring alle åbne vandløb og større søer.