Tilgængeligheden for kørestolsbrugere på Grenaabanen blev afprøvet her i weekenden.Det skete på stationerne i Grenaa og Trustrup og blandt deltagerne var Jens Holst, der er formand for Handicaprådet i Norddjurs Kommune, og de to medlemmer af Norddjurs Kommunalbestyrelse for SF, Jytte Dalgaard og Mads Nikolajsen.Og deltagerne kunne konstatere, at der er niveauforskel mellem tog og perron, så det er usikkert at komme ombord ved egen hjælp.Det er muligt at ringe på forhånd til DSB og derved få praktisk hjælp til at komme på toget, men deltagerne vurderer, at der er brug for at få niveaufri indstigning. Tilgængelighedsaktionen var en del af en fælleseuropæisk aktionsdag for bedre tilgængelighed for kørestolsbrugere.