Ældreboliger, plejeboliger, hjemmehjælp og genoptræning er helt almindelige begreber i den danske ældrepleje. Men de samme ord er ret ukendte i verdens folkerigeste nation Kina. Det store land har, trods en buldrende økonomi, langt fra et velfærdsniveau, der kan sammenlignes med det danske. I Kina er ældreplejen i vid udstrækning baseret på frivillighed, og på hvad der kan rummes inden for familiens egne rammer.