85 procent af brugerne i Randers Kommunes hjemmepleje er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med den kommunale service. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse. For beboere i plejeboliger er tallet lidt højere, nemlig 88 procent.Særligt tilfredse er de ældre med hjælpernes personlige indsats. For eksempel svarer 96 procent positivt på spørgsmålet om hvorvidt hjælperne udviser respekt.Formand for sundheds- og ældreudvalget Aage Stenz, er tilfreds med resultatet af undersøgelsen, som dog også giver anledning til overvejelser omkring de områder, hvor der er utilfredshed.