Som led i en ændret ledelsesstruktur har Randers Erhvervs- & Udviklingsråds bestyrelse valgt at konstituere seniorkonsulent Uffe Færch som direktør for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd.Valget faldt på Uffe Færch, idet han både har den nødvendige interne viden og den ledelsesmæssige erfaring til at føre aktiviteterne i Randers Erhvervs- & Udviklingsråd videre efter Per Søndergaards fratræden, siger bestyrelsesformand Michael Damborg.Uffe Færch kommer fra en stilling som mangeårig direktør for industri koncernen Expedit A/S i Hadsten, og han har været tilknyttet Randers Erhvervs- & Udviklingsråd med ansvar for arrangementer, møder og kurser i et år.