Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt Favrskov Kommunes beslutning om at ekspropriere et areal på 5.400 m2 i Thorsø.Byrådet godkendte ekspropriationen i 2010 med henblik på at realisere den eksisterende lokalplan.Lokalplanen giver eksisterende og nye virksomheder muligheder for vækst i den sydlige del af centerområdet ved det tidligere Thorsø Slagteri.Men nævnet vurderer, at kommunens interesse i at kunne ekspropriere arealet ikke vægter højere end ejerens interesse i fortsat at kunne bruge og have rådighed over arealet. Kommunen vil efter sommerferien tage stilling til betydningen af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.