Om der skal bygges en ekstra hal i Hadsten er nu op til Favrskov Byråd, der tager projektet med i årets budgetforhandlinger. En projektgruppe har set på hvilke muligheder, der er for at udvide halkapaciteten i Hadsten. Gruppen har arbejdet med indhold og faciliteter til en traditionel 800 m2 hal, men også til en mere visionær hal.Som en del af forundersøgelsen er der lavet en ny nøgletalsanalyse, der belyser hvordan hallerne bruges i dag og hvordan det fremtidige behov er.Projektgruppens rapport og nøgletalsanalysen indgår i efterårets forhandlinger om Budget 2013-16