Teknisk forvaltning i Randers Kommune vil yde en bedre service over for borgere og virksomheder.Derfor omorganiseres afdelingen, og der sættes fokus på fem kerneområder, blandt andet digitalisering, ledelse og kommunikation.Der oprettes samtidig en helt ny klima- og energisektion, for at styrke arbejdet med de mange forskellige opgaver, der netop er inden for de to områder.Den nye organisation medfører at antallet af chefer reduceres med en enkelt.