De pårørende til beboerne på botilbud og døgninstitutioner i Region Midtjylland er overordnet set tilfredse.Det viser en netop afsluttet tilfredshedsundersøgelse. Det er specielt kontakten med medarbejderne, der scorer højt.Tilfredsheden er dog en smule mindre, hvad angår beboernes mulighed for aktiviteter, samt generelle informationer om aktiviteterne på bostederne. Regionen har også spurgt beboerne på de regionale socialpsykiatriske botilbud om deres tilfredshed, men her er svarprocenten så lav, at resultatet kun kan anvendes lokalt.