Mandag offentliggjorde NaturErhvervsstyrelsen de såkaldte kompensationskort, der fastlægger de randzoner, som den tidligere regering vedtog.Randzonerne er 10 meter brede dyrkningsfri zoner langs vandløb, og ifølge Videncenter for Landbrug vil de gøre det stort set umuligt, at dyrke flere områder i landet, heriblandt Kolindsund.Området er ikke klassificeret som “marsklignende”, og dermed heller ikke fritaget for at etablere randzoner.Men hele området er gennempløjet af kanaler, og hvis de skal omgives af 10 meter randzoner, vurderer Videncenter for Landbrug, at det vil bliver yderst vanskeligt at drive landbrug i Kolindsund.