Den øgede digitalisering i kommunikationen mellem kommune og borgere, gør det nødvendigt at ældre lærer mere om brugen af IT. Kommende folkepensionister skal nemlig udfylde pensionsansøgningen digitalt, og fra 2014 skal alle borgere have en digital postkasse. For at skabe mere klarhed over udviklingen, har Randers Kommune besluttet at afholde et borgermøde om ældre og digitalisering. Her vil man kunne høre om den vejledning, som kommunen tilbyder ældre borgere. Det vil også være muligt at komme med forslag til, hvad kommunen kan gøre for at hjælpe kommunens borgere i forbindelse med digitalisering af kommunale områder. Borgermødet finder sted den 22. august.