Nu sættes køer også ind i bekæmpelse af bjørneklo. Randers Kommune har ved Brotoften og i Vorup Enge sat den særlige Dexter-kvægrace ind i kampen mod den aggressive plante. Bjørnekloen dør ikke bare fordi et dyr æder af planten, men når den er nødt til at sætte nye blade for at overleve, så æder dyrene også dem, og på den måde udsultes roden, så planten til sidst dør. Kommunen har også får gående på kommunale arealer til at bekæmpe bjørnekloen.