Norddjurs Kommune klarer sig pænt når det gælder korrekte afgørelse i sager om ledsagerordningen.